Näringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:13
Datum och tid: 2021-11-23 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Sjöfart och handel från en svensk horisont
Information per videolänk
Tillförordnad VD Anders Hermansson, Svensk Sjöfart

2. Justering av protokoll

3. Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna
Anmälan av yttrande från försvarsutskottet
Föredragande: JF

4. Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna (NU10)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 26 oktober och 28 oktober)
Motioner
Föredragande: JM

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 november kl. 10.00

Bilagor