Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:14
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE)
Information per videolänk
Statssekreterare Sebastian de Toro, Infrastrukturdepartementet
a) Återrapporter

b) Information inför rådets möte den 2 december 2021

2. Justering av protokoll

3. Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna (NU10)
Justering (tidigare behandlad 26 oktober, 28 oktober och 23 november)
Motioner
Föredragande: JM

4. Resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2022
Föredragande: ACHJ (M), Näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering

5. Utgiftsområde 19 Regional utveckling (NU2)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 26 oktober)
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: JM

6. Utgiftsområde 21 Energi (NU3)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 26 oktober)
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MK

7. Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 28 oktober)
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: FJ

8. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

9. Aktuellt om den svenska besöksnäringen
Information (kl. 10:45)
Verkställande direktör Jonas Siljhammar, chefsekonom Thomas Jakobsson och näringspolitisk chef Anna Wallén, Visita

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 november kl. 11.00

Bilagor