Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 13 januari 2022

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:21
Datum och tid: 2022-01-13 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om sammanhållningspolitiken (NU7)
Justering (tidigare behandlad 9 december och 16 december)
Prop. 2021/22:48
Föredragande: RB

2. Krav på rapportering av betalningstider (NU13)
Justering (tidigare behandlad 9 december och 16 december)
Prop. 2021/22:50 och motioner
Föredragande: FJ

3. Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund
Fråga om yttrande samt överlämnade av moltioner om Sveaskog till miljö- och jordbruksutskottet, ev. beredning
Prop. 2021/22:58 och motioner
Föredragande: FJ

4. Tematiska EU-konferenser i riksdagen under ordförandeskapet våren 2023

5. Produktivitetsutvecklingen i Sverige
Information per videolänk (kl. 10.15)
Generaldirektör Sverker Härd, analytiker Pontus Mattsson, chefsekonom Peter Frykblom och avdelningschef Håkan Gadd, Tillväxtanalys

6. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

7. Överenskommelse om riksdagsarbetet från och med den 10 januari 2022

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 januari kl. 10.00

Bilagor