Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:22
Datum och tid: 2022-01-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Kommissionens arbetsprogram 2022
Information
Chef för representationen Christian Danielsson och praktikant Erika Eliasson, EU-kommissionens Stockholmskontor

2. ESO-rapport Ekonomiska krisers dynamik
Information per videolänk (kl. 10.45)
Professor Lars Persson och docent Pehr-Johan Norbäck, Institutet för Näringslivsforskning

3. Justering av protokoll

4. Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete (NU14)
Beredning
Prop. 2021/22:77 och motion
Föredragande: FJ

5. En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovation (NU16)
Beredning
Skr. 2021/22:3 och motioner
Föredragande: CR

6. Förslag om utskottsinitiativ om en energikriskommission
Fortsatt beredning, ev. beslut

7. Överlämnande av motionsyrkande
Ev. beslut
Fråga om överlämnande av motion 2021/22:4030 yrkande 2 av Ulf Kristersson m.fl. (M) till miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: CR

8. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

9. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: CR

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 januari kl. 10.00


Bilagor