Näringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:42
Datum och tid: 2022-05-10 11:00
Plats: Skandiasalen NB! Lokal

1. Innovationskritiska metaller och mineral
Internt seminarium
Forskningssekreterare Lars Eriksson, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS), huvudsekreterare i utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral, Tobias Persson, representant för SGU, avdelningschef Christina Jönsson, RISE och docent Maria Ljunggren, Chalmers tekniska högskola

2. Justering av protokoll (kl. 12.15)

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 19 april och 5 maj)
COM(2022) 71
Föredragande: AF

4. Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 3 maj)
Förslag om utskottsinitiativ
Föredragande: CR

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj kl. 10.00


Bilagor