Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:43
Datum och tid: 2022-05-12 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (NU17)
Justering (tidigare behandlad 21 april och 5 maj)
Prop. 2021/22:147 och motion
Föredragande: FJ

3. Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet (NU21)
Justering (tidigare behandlad 7 april och 5 maj)
Prop. 2021/22:153 och motioner
Föredragande: RB

4. Meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi (NU24)
Justering (tidigare behandlad 21 april och 5 maj)
COM(2022) 108
Föredragande: AF

5. Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi (NU27)
Justering (tidigare behandlad 3 maj och 10 maj)
Föredragande: CR

6. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (NU28)
Justering (tidigare behandlad 19 april, 5 maj och 10 maj)
COM(2022) 71
Föredragande: AF

7. Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer (NU23)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 28 april)
Prop. 2021/22:150 och motioner
Föredragande: CR

8. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Prop. 2021/22:99
Föredragande: LS

9. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Skr. 2021/22:101
Föredragande: AF

10. 2022 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet, ev. beredning
Prop. 2021/22:100 och motioner
Föredragande: JF

11. Inkomna EU-dokument
Anmälan
Föredragande: AF

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl. 10.00

Bilagor