Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 18 augusti 2022

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:51
Datum och tid: 2022-08-18 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Åtgärder för att minska risken för frånkoppling av elförbrukare
Information
Statsrådet Khashayar Farmanbar, Infrastrukturdepartementet

2. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om ändring av förordning vad gäller ytterligare flexibilitet för att hantera konsekvenserna av Ryska federationens militära angrepp
Beredning, beslut
COM(2022) 325
Föredragande: FJ

3. Inkomna EU-dokument
Anmälan
Föredragande: FJ

4. Ny rapporteringsplikt inom EU för digitala plattformar och effekten för företag
Information (kl. 10.50)
Statssekreterare Tora Hansjons, Finansdepartementet

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll


Bilagor