Näringsutskottets sammanträde

14.00 onsdag 21 september 2022

Föredragningslista

Näringsutskottet 2021/22:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:53
Datum och tid: 2022-09-21 14:00
Plats: RÖ 4-27

1. Förordning om nödåtgärder för att hantera höga energipriser
Överläggning, omedelbar justering
Statsrådet Khashayar Farmanbar, Infrastrukturdepartementet

2. Kanslimeddelanden

3. Ev. övriga ärenden

4. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

Bilagor