Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2021/22:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:10
Datum och tid: 2021-11-23 11:00
Plats: Obs! Fysiskt möte RÖ 4-43 SfU:s sessionssal

1. Justering av protokoll
Protokoll nr 9

2. Information från Migrationsverket
Generaldirektör Mikael Ribbenvik med medarbetare informerar om budgeten för 2022

3. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MN
PM
PM SfU:s uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 10
Motionshäfte

4. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MÖ
PM
Motionshäfte

5. Forskningsdagen 2022
PM med underlag inför SfU:s forskningsförmiddag
PM Forskningsförmiddag för utskotten
PM med aktuell forskning m.m. inom SfU:s beredningsområde
PM med utredningar och rapporter m.m. inom SfU:s beredningsområde

6. Inkomna skrivelser

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 25 november 2021 kl. 10.30.
Därefter tisdagen den 30 november 2021 kl. 11.00

Bilagor