Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.30 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2021/22:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:17
Datum och tid: 2022-01-20 10:30
Plats: Obs! Fysiskt möte, RÖ4-43 SfU:s sessionssal

1. Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund (SfU10)
Beredning
Proposition 2021/22:67
Föredragande: FH
PM

2. EU23
Beslut om ev. förslag till tematisk konferens
PM
Tidigare utsländ PM
Det franska ordförandeskapets arbetsprogram

3. Inkommen skrivelse
2408-2020/21 klagomål mot Försäkringskassan

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 25 januari 2022 kl. 11.00 därefter
torsdagen den 27 januari 2022

Bilagor