Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2021/22:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:3
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: Obs! Fysiskt möte RÖ 4-43 SfU:s sessionssal

1. Justering av protokoll
Protokoll nr 2

2. Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring (SfU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: MN
SfU5

3. Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet (SfU6)
Fortsatt beredning
Föredragande: FH
SfU6

4. Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan (SfU7)
Fortsatt beredning
Föredragande: MÖ
SfU7

5. Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2020
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
PM
Föredragande: JE

6. Ramarna för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:1 och motioner
PM
Föredragande: FH

7. Höständringsbudget för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:2
PM
Föredragande: FH

8. Fråga om utskottsinitiativ om undantag för doktorandstudenter och forskare vad gäller uppehållstillstånd
Förslag till utskottsinitiativ (L)

9. Fråga om utskottsinitiativ om förlängning och revidering av ersättningarna till riskgrupper och förlängning av karensdagsersättningen
Förslag till utskottsinitiativ (V)

10. Kanslimeddelanden

11. Inkomna skrivelser
122-2021/22 Skrivelse från familjenämnden i Landskrona
189-2021/22 Allmän pension och inkomstpensionstillägg
254-2021/22 Skrivelse om försäkringskassan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 13.00

Bilagor