Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2021/22:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:37
Datum och tid: 2022-05-12 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av balansdirektivet (SfU4y)
Justering
Prop. 2021/22:175 och följdmotioner
Föredragande: FH

3. Ett bättre premiepensionssystem (SfU24)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:179 och följdmotion
Föredragande: FH

4. Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system (SfU25)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:181 och följdmotioner
Föredragande: KS

5. Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder (SfU29)
Beredning
Prop. 2021/22:220 och följdmotioner
Föredragande: KS, FH

6. Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid (SfU30)
Beredning
Prop. 2021/22:237 och följdmotioner
Föredragande: SB

7. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:99
Föredragande: FH/SB

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 17 maj 2022 kl. 11.00
Därefter torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00

Bilagor