Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2021/22:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:38
Datum och tid: 2022-05-19 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ett bättre premiepensionssystem (SfU24)
Justering
Prop. 2021/22:179 och följdmotioner
Föredragande: FH

3. Justerad åldersgräns i pensionssystemet och i kringliggande system (SfU25)
Justering
Prop. 2021/22:181 och följdmotioner
Föredragande: KS

4. Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen (SfU26)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:180 och följdmotioner
Föredragande: SB

5. Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (SfU27)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:182 och följdmotioner
Föredragande: MÖ

6. Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk (SfU28)
Fortsatt beredning
Prop. 2921/22:224 och motioner
Föredragande: MÖ

7. Vårändringsbudget för 2022 (SfU5y)
Fortsatt behandling
Prop. 2021/22:99
Föredragande: FH/SB

8. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2021/22:101
Föredragande: FH

9. Inkommen skrivelse

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 11.00


Bilagor