Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 2 december 2021

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:10
Datum och tid: 2021-12-02 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Företrädare för Finansdepartementet

2. Resolution om en reviderad uppförandekod för företagsbeskattning
Överläggning
Företrädare för Finansdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Justering
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Anmälan om kammardebatt om Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1), torsdagen den 9 december 2021

7. Riskskatt för kreditinstitut (SkU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:26 och motioner
Föredragande: Winter

8. Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin (SkU10)
Beredning
Skr. 2021/22:47
Föredragande: Berggren

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 december 2021

Bilagor