Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:13
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: RÖ4-09 (OBS digitalt sammanträde)

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kanslimeddelanden

3. Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin (SkU10)
Justering
Skr. 2021/22:47
Föredragande: Berggren

4. Anmälan om kammardebatt om Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin (SkU10), onsdagen den 2 februari 2022

5. En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd (SkU12)
Beredning
Prop. 2021/22:65 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Fråga om utskottsinitiativ mot sänkning av bränsleskatterna
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: Pyka

7. Offentlig utfrågning om folkbokföring
Föredragande: Berggren

8. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
Föredragande: Kilnes

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 januari 2022 kl. 10.00


Bilagor