Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:29
Datum och tid: 2022-05-10 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Finansminister Mikael Damberg, Finansdepartementet

2. Folkbokföring
Information
Finansminister Mikael Damberg, Finansdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd (SkU26)
Justering
Prop. 2021/22:154
Föredragande: Winter

6. Anmälan om kammardebatt om Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd (SkU26), onsdagen den 18 maj 2022

7. Ändrade transparensregler inom energibeskattningen (SkU27)
Justering
Prop. 2021/22:165 och motioner
Föredragande: Pyka

8. Anmälan om kammardebatt om Ändrade transparensregler inom energibeskattningen (SkU27), onsdagen den 18 maj 2022

9. Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen (SkU28)
Beredning
Prop. 2021/22:217 och motioner
Föredragande: Berggren

10. Tillfälligt undantag från uttagsbeskattning för gåvor från företag till hjälpbehövande i Ukraina
Fortsatt behandling. Ev. beslut
Föredragande: Vinter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2022 kl. 11.00

Bilagor