Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 maj 2022

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:30
Datum och tid: 2022-05-17 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Redovisning av skatteutgifter 2022 (SkU30)
Beredning
Skr. 2021/22:98
Föredragande: Pyka

4. 2022 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:100 och motioner
Föredragande: Winter

5. Vårändringsbudget för 2022 (SkU7y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:99 och motioner samt förslag till utskottsinitiativ i finansutskottet
Föredragande: Kilnes

6. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:101
Föredragande: Posjnov

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00

Bilagor