Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:31
Datum och tid: 2022-05-19 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Tora Hansjons med medarbetare, Finansdepartementet

2. Förslag till omarbetat energiskattedirektiv
Överläggning
Statssekreterare Tora Hansjons med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2021) 563

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen (SkU28)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:217 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Skattelättnader för arbetsresor ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (SkU29)
Beredning
Prop. 2021/22:228 och motioner
Föredragande: Kilnes

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 11.00


Bilagor