Skatteutskottets sammanträde

10.30 tisdag 30 november 2021

Föredragningslista

Skatteutskottet 2021/22:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:9
Datum och tid: 2021-11-30 10:30
Plats: Andrakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: Berggren

4. Riskskatt för kreditinstitut (SkU11)
Information
Företrädare för Finansdepartementet

5. Riskskatt för kreditinstitut (SkU11)
Fortsatt beredning
Föredragande: Winter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 december 2021 kl. 10.00

Bilagor