Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:17
Datum och tid: 2021-11-23 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Folkhälsomyndigheten
Generaldirektör Karin Tegmark Wisell informerar om läget när det gäller covid-19 pandemin.

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 november 2021 kl. 10.00

Bilagor