Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 30 november 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:19
Datum och tid: 2021-11-30 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Företrädare från SKR informerar om aktuella frågor angående pandemin.

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: ARW, KD

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: EN

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 2 december 2021 kl. 10.00

Bilagor