Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 13 januari 2022

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:25
Datum och tid: 2022-01-13 10:00
Plats: Obs! Distans (via Skype)

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås informerar om beredningen av betänkande 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

3. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås informerar om beredningen av regeringens promemoria om vaccinationsbevis på serveringsställen (S2021/07875).

4. Justering av protokoll

5. Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:69 och motioner
Föredragande: KD

6. Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor (SoU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ARW

7. Apotek och läkemedelsfrågor (SoU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: GN

8. Ändrat datum för utskottsresa till Danmark
Beslut
Föredragande: CB

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Måndag den 17 januari 2021 kl. 14.00

Bilagor