Socialutskottets sammanträde

15.00 torsdag 13 januari 2022

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:26
Datum och tid: 2022-01-13 15:00
Plats: Distans (via Skype)

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:69 och motioner
Föredragande: KD

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Fredag den 14 januari 2022 kl. 13.30

Bilagor