Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:29
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: Distans (via Skype)

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket
Socialminister Lena Hallengren, generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten, och företrädare för Läkemedelsverket informerar om läget när det gäller pandemin.

3. Information från Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren informerar med anledning av frågan om utlämnande av handlingar till Coronakommissionen.

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 20 januari 2022 kl. 10.00

Bilagor