Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:30
Datum och tid: 2022-01-20 10:00
Plats: Distans (via Skype)

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: JN

4. Apoteks och läkemedelsfrågor (SoU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: GN

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 27 januari 2022 kl. 10.00

Bilagor