Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:54
Datum och tid: 2022-05-10 11:00
Plats: RÖ 4-50

        1. Information från Socialdepartementet
         Statssekreterare Maja Fjaestad informerar på distans om beredningen av utkastet till lagrådsremiss om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
        2. Justering av protokoll
        3. E-hälsa m.m. (SoU17)
         Justering
         Motioner
         Föredragande: GN
        4. Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (SoU29)
         Justering
         Prop. 2021/22:145
         Föredragande: EN
        5. Nya regler för organdonation (SoU26)
         Justering
         Prop. 2021/22:128 och motioner
         Föredragande: JH
        6. Idéburen välfärd
         Fråga om yttrande till finansutskottet - Justering
         Prop. 2021/22:135 och motioner
         Föredragande: ARW
        7. Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SoU31)
         Beredning
         Prop. 2021/22:200 och motioner
         Föredragande: JH
        8. Vårändringsbudget för 2022
         Fråga om ev yttrande till FiU
         Prop. 2021/22:99 och motioner
         Föredragande: ARW
        9. Årsredovisning för staten
         Fråga om ev yttrande till FiU
         Skr. 2021/22:101 och motioner
         Föredragande: ARW
        10. Kanslimeddelanden
        11. Inkomna skrivelser
        12. Övriga frågor
        13. Nästa sammanträde
         Torsdag den 12 maj 2022 kl. 10.00

         Bilagor