Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2021/22:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:7
Datum och tid: 2021-10-14 10:00
Plats: Obs! Fysiskt möte RÖ 4-43 SfU:s sessionssal

1. Information från Socialdepartementet och Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås och generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark (SiS) informerar på distans angående skrivelse 2020/21:215 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem.

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet - Beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: ARW

4. Höständringsbudget för 2021
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet - Beredning
Prop. 2021/22:2 och motion
Föredragande: ARW

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 19 oktober 2021 kl. 11.00

Bilagor