Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:14
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: RÖ 7-23

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Näringsdepartementet och SJ
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, vd Monica Lingegård och ansvarig samhällskontakter och höghastighetståg Pär Helgesson från SJ informerar m.a.a. den senaste tidens problem i tågtrafiken i Mälardalen/Bergslagen

3. Kollektivtrafikfrågor (TU5)
Fortsatt behandling
Motioner
Föredragande: AB

4. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2021/22:3878 yrkande 2 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) till justitieutskottet

5. Vårens EU-arbete
Information
Föredragande: EJ

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Motion
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Skrivelse med bilagor