Trafikutskottets sammanträde

10.30 tisdag 17 maj 2022

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:32
Datum och tid: 2022-05-17 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. Information från utredaren för Arlanda flygplats framtida utveckling
Utredaren Peter Norman som har fått regeringens uppdrag att ta fram en plan för utvecklingen av Arlanda flygplats informerar om utredningens arbete

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:31

3. TU19 Trafiksäkerhet
Beredning
Prop. 2021/22:190 och motioner
Föredragande: CÅ

4. Fråga om utskottsinitiativ om en uppdelning av Trafikverket
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: PJ

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl.10.00

Bilagor


Punkt 1. Uppdraget, presentation
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Föredragningspromemoria, prop. 2021/22:190, följdmotioner, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Verksamhetsplan