Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:33
Datum och tid: 2022-05-19 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:32

2. Infrastrukturfrågor (TU16)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:56, Skr. 2021/22:80 och motioner
Föredragande: AB

3. Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter (TU18)
Beredning
Prop. 2021/22:239
Föredragande: AL

4. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2021/22:3640 yrkande 3 av Pål Jonson m.fl. (M) från försvarsutskottet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Måndagen den 23 maj kl. 14.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Motion 2021/22:3640
Punkt 5. Verksamhetsplan