Trafikutskottets sammanträde

14.00 måndag 23 maj 2022

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:34
Datum och tid: 2022-05-23 14:00
Plats: RÖ 7-23

1. TTE-råd (transport) 2 juni 2022
Överläggning och information
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Infrastrukturdepartementet

2. TTE-råd (telekommunikation) 3 juni 2022
Överläggning och information
Statssekreterare Per Callenberg
Infrastrukturdepartementet

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:33

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Preliminär dagordning, promemoria
Punkt 2. Preliminär dagordning, promemoria
Punkt 3. Protokoll 2021/22:33
Punkt 4. Skrivelser