Trafikutskottets sammanträde

12.00 måndag 27 juni 2022

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:41
Datum och tid: 2022-06-27 12:00
Plats: RÖ 7-23

        1. Information från Infrastrukturdepartementet
        Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar i frågan om åtgärder för att säkerställa sommarens järnvägstrafik

        2. Justering av protokoll
        Justering av protokoll 2021/22:40

        3. Förslag till förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder, med tanke på Rysslands invasion av Ukraina, beträffande förardokument utfärdade av Ukraina i enlighet med dess lagstiftning
        Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
        COM(2022) 313
        Föredragande: EJ

        4. Övriga frågor

        5. Bemyndigande att justera dagens protokoll

        Bilagor


        Punkt 2. Protokoll
        Punkt 3. COM(2022) 313 och föredragningspromemoria