Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:8
Datum och tid: 2021-11-23 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. TTE-råd (telekommunikation) 3 december 2021
Överläggning och information
Digitaliseringsminister Anders Ygeman
Infrastrukturdepartementet

2. Information från Trafikverket och LKAB
Malin Holen chef för verksamhetsområde Underhåll och Sven Ödéen chef för avdelning Järnvägssystem från Trafikverket samt VD Jan Moström och produktionsdirektör Michael Palo från LKAB informerar m.a.a. urspårningen på Malmbanan den 7 november 2021

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:7

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Preliminär dagordning TTE och PM inför TTE telekommunikation
Punkt 2. Presentation
Punkt 3. Protokoll