Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Trafikutskottet 2021/22:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:9
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen
Ulric Långberg, samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef, Tågföretagen informerar om deras gemensamma syn rörande transporteffektivitet

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:8

3. Det nationella basutbudet av flygplatser (TU4)
Justering
Föredragande: CÅ

4. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning
Prop. 2021/22:1 + motioner
Föredragande: CF

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 november kl.11.00

Bilagor


Punkt 1. Presentation, skrivelse, bilaga
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. Förslag 2021/22:TU4
Punkt 5. Verksamhetsplan