Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:12
Datum och tid: 2021-11-25 08:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Sveriges svar på EU:s hantering av situationen vid gränsen Polen-Belarus m.m. (tillsammans med försvarsutskottet)
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

2. Inför OSSE:s utrikesministermöte
Information
-
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Underlag

3. (kl. 09:00) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Justering
Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 5 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU1
Föredragande: Jakob Nyström

4. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 7 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU2
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas och Martin Brothén

5. Kommissionens arbetsprogram 2022 (UU4)
Fortsatt beredning
Kommissionens arbetsprogram 2022
Bilagor
Fakta-PM
Yttrande från konstitutionsutskottet
Yttrande från justitieutskottet
Yttrande från civilutskottet
Yttrande från försvarsutskottet
Yttrande från socialförsäkringsutskottet
Yttrande från socialutskottet
Yttrande från miljö- och jordbruksutskottet
Förslag till utlåtande 2021/22:UU4
Föredragande: Jakob Nyström

6. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:11

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 december kl. 10:00.

Bilagor