Utrikesutskottets sammanträde

08.15 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:16
Datum och tid: 2022-01-18 08:15
Plats: Andrakammarsalen

1. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:15

2. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

3. Internationell kalender
PM

4. Kanslimeddelanden

5. (kl. 08:45) Svenskt deltagande i militära insatser i Mali (tillsammans med försvarsutskottet)
Information
-Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
-Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet

6. EU:s strategiska kompass (tillsammans med försvarsutskottet)
Information
-Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
-Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet

7. Det aktuella säkerhetspolitiska läget (tillsammans med försvarsutskottet)
Information
-Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
-Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet

8. Kazakstan (tillsammans med försvarsutskottet)
Information
-Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
-Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 januari kl. 08:00.

Bilagor