Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:17
Datum och tid: 2022-01-20 08:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Återrapportering om svenska ordförandeskapet i OSSE
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
- Departementsråd Petra Lärke, chef för OSSE-sekretariatet, Utrikesdepartementet

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

3. Överlämnande av motion
Ev. beslut om att överlämna motion 2020/21:3497, yrkande 14 till JuU

3. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:16

4. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 januari kl. 08.00Bilagor