Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:36
Datum och tid: 2022-05-12 08:00
Plats: Andrakammarsalen dp. 1-2 RÖ5-30 dp. 3-18

1. Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (tillsammans med försvarsutskottet)
Information
-Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
-Statssekreterare Jan-Olof Lind, Försvarsdepartementet
-Generalmajor Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (tillsammans med försvarsutskottet)
Information
-Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
-Statssekreterare Jan-Olof Lind, Försvarsdepartementet
-Generalmajor Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten

3. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
-Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

4. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 (UU12)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:170 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU12
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Verksamheten inom EU 2021 (UU10)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:115 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU10
Yttrande från KU
Yttrande från FiU
Yttrande från EUN
Föredragande: Jakob Nyström

6. Nordiskt samarbete inklusive Arktis (UU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:90, Rap. 2021/22:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU5
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

7. Strategisk exportkontroll 2021-krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)
Beredning
Skr. 2021/22:114 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU9
Föredragande: Ingrid Svensson

8. Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (UU18)
Beredning
Prop. 2021/22:209 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU18
Föredragande: Ingrid Svensson

9. Värdlandsavtal med Unicef (UU16)
Beredning
Prop. 2021/22:223
Förslag till betänkande 2021/22:UU16
Föredragande: Vera Mörner

10. Inför utrikesrådet utveckling (FAC-utveckling)
Information
-Biståndsminister Matilda Ernkrans, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

11. Avräkningar från biståndsramen
Information
-Biståndsminister Matilda Ernkrans, Utrikesdepartementet
Prop. 2021/22:99

12. Vårändringsbudget för 2022 respektive årsredovisning för staten 2021 (UU5y)
Fråga om yttrande till FiU
Fortsatt beredning
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

13. Återrapport från utskottsresa till Linköping
Redogörelse
Föredragande: Vera Mörner

14. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:35
Besöksprotokoll 2021/22:20, 2021/22:21

15. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

16. Kanslimeddelanden

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl. 08:00

Bilagor