Utrikesutskottets sammanträde

10.00 tisdag 17 maj 2022

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:37
Datum och tid: 2022-05-17 10:00
Plats: RÖ 2-08

1. Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater
Information
-Expeditions- och rättschef Maria Diamant, Försvarsdepartementet

2. Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater (UU19)
Beredning
Prop. 2021/22:246
Förslag till betänkande 2021/22:UU19
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2021/22:UU19 Förbättrade förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater, onsdagen den 18 maj 2022

4. (kl. 18:00) Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater (UU19)
Fortsatt beredning och ev. justering
Prop. 2021/22:246 och ev. motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU19
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:36

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl. 08:00

Bilagor