Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:38
Datum och tid: 2022-05-19 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 (UU12)
Justering
Skrivelse 2021/22:170 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU12
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

2. Europarådet (UU13)
Justering
Redog. 2021/22:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU13
Föredragande: Vera Mörner

3. Interparlamentariska unionen (UU14)
Justering
Redog. 2021/22:RS3
Förslag till betänkande 2021/22:UU14
Föredragande: Andreas Stenlund

4. Resultatet av EU:s framtidskonferens
Information
-Statsrådet Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen

5. Förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU 2023
Information
-Statsrådet Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen
Underlag

6. Vårändringsbudget för 2022
Information
-Enhetschef Carl Skau, Utrikesdepartementet

7. Vårändringsbudget för 2022 (UU5y)
Fortsatt beredning
Förlag till utskottsinitiativ
Förslag till yttrande 2021/22:UU5y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

8.Värdlandsavtal mellan Sverige och Unicef (UU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:223
Förslag till betänkande 2021/22:UU16
Föredragande: Vera Mörner

9. Nordiskt samarbete inklusive Arktis (UU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:90, rap. 2021/22:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU5
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

10. Verksamheten inom EU 2021 (UU10)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:115 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU10
Yttrande från KU
Yttrande från FiU
Yttrande från EUN
Föredragande: Jakob Nyström

11. Riksrevisionens rapport om bistånd genom multilaterala organisationer (UU8)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:144 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

12. Strategisk exportkontroll 2021 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:114 och motioner
Förslag till betänkande 2021/22:UU9
Föredragande: Ingrid Svensson

13. Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (UU18)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:209 och motioner
Förslag till betänkande 2021:22/UU18
Föredragande: Ingrid Svensson

14. Biståndsanalys 2022
Information
-Kanslichef Jan Pettersson, EBA

15. Aktuella EU-frågor
PM

16. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:37

17. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

18. Kanslimeddelanden

19. Övriga frågor

20. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 11:00

Bilagor