Utrikesutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2021/22:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:4
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: RÖ 5-30 (digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna).

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Instruktions-PM

2. Utgiftsområde 7
Information
- Statsrådet Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet

3. EU:s samarbete med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna)
Information
- Enhetschef för UD-ID Per Holmström, Utrikesdepartementet
- Senior rådgivare UD-ID Anki Fritzsche, Utrikesdepartementet
Underlag

4. Uppföljning och utvärdering
PM

5. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:3

6. Aktuella EU-frågor
PM

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 oktober kl. 09:00

Bilagor