Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 13 januari 2022

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:16
Datum och tid: 2022-01-13 10:00
Plats: Digitalt sammanträde

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar
Dnr 839-2021/22
Dnr 1037-2021/22

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Etisk granskning av forskning - en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar (UbU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:64 och motioner
Föredragande: JS
FPM-UbU11
Motion 2021/22:4342

5. Etisk granskning av forskning - en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar (UbU11)
Justering
Prop. 2021/22:64 och motioner
Föredragande: JS
UbU11

6. Anmälan till kammardebatt om Etisk granskning av forskning - en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar (UbU11), onsdagen den 19 januari 2022

7. EU2023: riksdagens tematiska EU-konferenser våren 2023
Beslut om utskottets förslag
Föredragande: KG
FPM-Förslag till tematiska konferenser 2023

8. En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt (UbU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:51 och motioner
Föredragande: CCJ
FPM-UbU9
Motion 2021/22:4318
Motion 2021/22:4298

9. Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan (UbU8)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:53 och motioner
Föredragande: LL
FPM-UbU8
Motion 2021/22:4296
Motion 2021/22:4315

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor