Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:17
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Information från Utbildningsdepartementet
Statsrådet Lina Axelsson Kihlbom med medarbetare från Utbildningsdepartementet

2. Information från Utbildningsdepartementet
Statsrådet Anna Ekström med medarbetare från Utbildningsdepartementet

3. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:16

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde


Bilagor