Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:18
Datum och tid: 2022-01-20 10:00
Plats: Digitalt sammanträde

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner om kommuners möjlighet att begära tillbaka skolpeng
Chefen för utbildningssektionen vid avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Maria Caryll, utredaren Annika Hellewell, ekonomen Mona Fridell och förbundsjuristen Johan Hardstedt, samtliga från Sveriges Kommuner och Regioner

3. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:17

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Studiestöd (UbU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU12
Motionshäfte

7. Förskolan (UbU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: KG
FPM-UbU13
Motionshäfte

8. Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister (UbU10)
Justering
Prop. 2021/22:45 och motioner
Föredragande: AE
UbU10

9. Anmälan till kammardebatt om Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister (UbU10), onsdagen den 26 januari 2022

10. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motionsyrkanden från finansutskottet
Motion 2021/22:4114 yrkanden 6-8 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Föredragande: CN
FPM-Mottagande av motionsyrkande
Motion 2021/22:4114

11. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motionsyrkande till arbetsmarknadsutskottet
Motion 2021/22:3686 yrkande 13 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Föredragande: CN
FPM-Överlämnande av motionsyrkande
Motion 2021/22:3686

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor