Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:36
Datum och tid: 2022-05-10 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:35

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (UbU2y)
Justering
Prop. 2021/22:176 och en motion
Föredragande: AE

5. Högskola (UbU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: CCJ, HCH

6. Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning (UbU25)
Beredning
Prop. 2021/22:159 och motioner
Föredragande: JS

7. Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning (UbU29)
Beredning
Prop. 2021/22:157 och motioner
Föredragande: AE

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor