Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:37
Datum och tid: 2022-05-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:36

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över förslag till EU-överläggningar

4. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:99 och motioner
Föredragande: JS

5. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2021/22:101
Föredragande: KG

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor