Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2021/22:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:39
Datum och tid: 2022-05-19 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2021/22:38

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd (UbU31)
Justering
Prop. 2021/22:156 och motioner
Föredragande: ML

5. Anmälan till kammardebatt om Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd (UbU31), onsdagen den 1 juni 2022

6. Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola (UbU30)
Justering
Prop. 2021/22:111 och motioner
Föredragande: JS

7. Anmälan till kammardebatt om Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola (UbU30), onsdagen den 1 juni 2022

8. Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning (UbU25)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:159 och motioner
Föredragande: CM

9. Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (UbU27)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:162 och motioner
Föredragande: AE

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

13. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2021 (UbU34)
Beredning
Redogörelse 2021/22:RJ1
Redogörelse 2021/22:RR3
Föredragande: LL

Bilagor