Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 30 november 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:13
Datum och tid: 2021-11-30 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Kontroll och samordning av normgivning under coronapandemin
Beredning
Föredragande: MR

4. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: JJ, SS

5. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

6. Beredning och redovisning av beställningsbemyndiganden
Beredning
Föredragande: LW


Bilagor


1. Särskilt protokoll
3. Skrivelse från Regeringskansliet, recit
4. Recit
5-6. Utkast