Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

10.00 torsdag 13 januari 2022

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:20
Datum och tid: 2022-01-13 10:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Socialministerns uttalande om munskydd - G4
Beredning
Föredragande: JD

4. Dåvarande energi- och digitaliseringsministerns uttalande om ansvaret för elbristen och elpriserna i Skåne - G17
Beredning
Föredragande: LW

5. Statsrådet Anna Hallbergs uttalanden om den rättsliga prövningen av Cementa AB:s tillståndsansökan - G20
Beredning
Föredragande: MR


Bilagor


1. Särskilt protokoll
2. Granskningsanmälningar
3-5. KansliPM