Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:3
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)
Beredning
Föredragande: KD

5. Beredning och redovisning av beställningsbemyndiganden
Beredning
Föredragande: LW

6. Kontroll och samordning av normgivning under coronapandemin
Beredning
Föredragande: MR

Bilagor


1. Särskilt protokoll
2. Granskningsanmälan
3-6. Skrivelse från Regeringskansliet